Penes de presó i multa a dos treballadors del sector sanitari per accedir a l’historia clínica d’un altre company mentre aquest es trobava de baixa

A la sentencia del tribunal suprem (STS 3118/2020 del 25/09/2020) és dictamina sobre l’accés il·legítim a la història clínica per part de dos treballadors del sector sanitari.

El TS condemna a penes de presó i multa a dos treballadors del sector sanitari per accedir a l’historia clínica d’un altre company mentre aquest es trobava de baixa, violentant les normes d’accés per conèixer informació reservada sobre el mateix.

La conducta és tipificada com a delicte de l’art. 197.2 del Codi penal – delicte contra la llibertat informàtica o “habeas data” -, és a dir, “vulneració de la intimitat mitjançant una conducta típica que va referida a la realització d’un ús il·legítim de les dades personals que es troben inserides en programes informàtics, electrònics o telemàtics.”

Aquest és un exemple clar de quan un ús indegut de les dades sobrepassa tant el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) com la LOPDGDD i acaba amb un delicte molt més greu.

Veure la resolució completa enllaç.

subscriure’t.