La utilització del número de telèfon personal d’un treballador pot comportar un mal de cap.

A la resolució PS/00088/2019 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  (AEPD), una treballadora reclama que s’està utilitzant el seu número de telèfon particular per cridar-la i enviar-li missatges de WhatsApp relacionats amb el treball.

La reclamant declara que no ha proporcionat aquest número a l’entitat i que, a més, està de baixa mèdica.

Entre els principals arguments de la AEPD per a considerar que l´entitat  reclamada no disposa de base legítima i infringeix l’article 5.1 RGPD, es troben els següents:

  • El dret a la intimitat és aplicable a l’àmbit de les relacions laborals (STC 98/2000, de 10 d’abril).
  • Abans d’utilitzar-lo, el número de telèfon particular hauria d’haver estat obtingut de manera legitima per a una finalitat concreta, legitima i idònia. En aquest sentit, la reclamant hauria d’haver estat informada del seu ús, finalitat i exercici de drets de l’esmentat tractament.
  • Prèviament, s’hauria d’haver analitzat la necessitat del tractament en relació amb l’execució de la feina, si bé en aquest cas, la reclamant es trobava de baixa mèdica coneguda pel responsable de l’entitat.

La AEPD decideix imposar a l’entitat una sanció administrativa (amonestació) al ser una entitat de dret públic, tal com indica l’article 77.1. c) y 2. 4. 5. y 6. de la LOPDDGG. Dins la resolució s´estableixen les mesures que haurà d´adoptar l´entitat sancionada per tal de corregir la conducta o efectes que s´hagin produït al cometre la infracció.

Veure la resolució completa enllaç.

subscriure’t.